welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.https://www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.instagram.com/vkvora/

Sunday 24 September 2017

મીત્રો, આ સાથે મેં પાડેલ ચાર ફોટા મુકેલ છે.

મીત્રો, આ સાથે મેં પાડેલ ચાર ફોટા મુકેલ છે. 


પ્રથમ ફોટોમાં ઘડીયાલ છે અને એમાં સમય ચેક કરી સરખો કરી ફોટો પાડેલ છે. હવે બધાના મોબાઈલમાં લગભગ સરખો અને સાચો સમય બતાવવામાં આવે છે અને એટલા માટે ફોટો મુકેલ છે.

બીજા ત્રણ ફોટા છે.

મુંબઈમાં ફુટપાથ ઉપર ત્રણ ત્રણ વાંસને બાંધી દોરી બાંધી ઉભા કરેલ છે. એક બાલીકા એના ઉપર આરામથી આવન જાવન કરે છે. આ કાંઈ સહેલું નથી.

સાધુ બાવાઓ મોક્ષની લાલચ આપે છે એ સહેલું છે અને આપણે તરત જ માની લઈએ છીએ. આ દોરી ઉપર પ્રયત્ન કરી નાની બાલીકા પાપી પેટ માટે મનોરંજન કરી જોનારા માંથી જેઆપશે એ આવક થશે એનાથી બે ચાર જણાંને રોટલો મળશે.

ફેસબુક, વોટ્સ એપ ઈંન્સ્ટાગ્રામ ઉપર કોપી કટીંગ પેસ્ટીંગ અને ફોરવર્ડ કરનાર માટે આ ચાર ફોટા છે. મીત્રો, સમય બદલાયો છે. હવે ચોક્કસ અને સાચો સમય આપણે જાણી શકીએ છીએ. આખા દેશના લોકો હવે એક જ સમય વાપરે છે.

તંગ દોરી ઉપર બાલીકા ચાલી શકે છે એટલે ફોરવર્ડ કરનાર મીત્રોને વીનંતી આપ પોતાની જાતે ફોટા પાડી કે લખાંણ કરી મોકલો. બીજાની ચવાઈ ગયેલ બે પાંચ હજાર વરસ અગાઉની ફીલોસોફી, સુવીચાર, સલાહ ન આપો.

આપણી પાસે આ સગવડ છે અને થોડોક પ્રયત્ન કરી પોતાની જાતે પોસ્ટ લખી કે ફોટો પાડી મુકો....Tuesday 12 September 2017

पंदर मीनीटमां जीवन बदलाय छे? 7.55 से 8.10 के बीच का वो वक़्त - वो 15 मिनट

पंदर मीनीटमां जीवन बदलाय छे?
7.55 से 8.10 के बीच का वो वक़्त - वो 15 मिनट

Sunday 10 September 2017

ईंस्टाग्रामनी एक वखतनी पोस्टमां दस फोटा मुकी शकाय छे.

ईंस्टाग्रामनी एक वखतनी पोस्टमां दस फोटा मुकी शकाय छे. समाचार तो घंणा छे. जेमके मोटी ईंग्लीश प्राथमीक शाळनो बाळक शाळामां दाखल थयो अने दस मीनीटमां  बीजा धोरणना बाळकनी चाकुथी हत्या थयी. कर्णाटकमां पत्रकार लेखक गौरी लंकेशनी बंदुकनी गोलीथी हत्या थयी.

हाजी मस्तान, जयललीता, आसारामना वकील राम जेठमलाणी नीवृत थयी भृष्ट राजकरणीओने खुल्ला
 पाडशे.

सरक्षण मंत्री श्रीमती नीर्मळा सीतारमण (सीता राम समजोने) मंत्रालयमां पुजा वीधी करी प्रवेश करेल छे.

अगाउ राष्टपती राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम, प्रणव मुखरजी अने हालना राष्ट्रपतीए पुजा पाठमां रस लई घणां मंदीरोनी मुलाकात लीधेल छे.

मुहम्मद गजनवी ए सोमनाथ मंदीरने लुंटती वखते के मुहम्मद गोरे राजपुत पृथ्वीराज चौहाण साथे युद्ध वखते मुहरत जोई के पुजारीनी सलाह जरुर लीधेल हशे...

Monday 4 September 2017

उत्तर कोरीयाए हाईड्रोजन बोम्ब झींकवा परीक्षण कर्युं.

उत्तर कोरीयाए हाईड्रोजन बोम्ब झींकवा परीक्षण कर्युं.

नरेंद्र मोदीए मंत्री मंडळमां फेरफार करेल छे अने राष्ट्रपती शीरडी, पशुपती, तीरुपती के सोमनाथ मंदीरनी मुलाकाते जई आव्या के जवाना छे...

जमीन स्वच्छ अने मांटी लाल रंगनी स्वच्छ अने धोयेली हती अने वरसादी पाणीने कारणे एमां मारा पग दोढ फुट फसाई गया...

आ बधाना अहेवाल रीपोर्ट बनाववा फोटाओ मुकेल छे अने अहेवाल लखवानो बाकी छे....