welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.

www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.facebook.com/vkvora2001
www.en.wikipedia.org/wiki/User:Vkvora2001
Wikipedia - The Free Encyclopedia

Wednesday, 25 May 2016

.... ओपरेशन पछी चश्मा तो नीकळी गया पण द्दष्टी रंगीन थई गई... खरेखर म्युझीयम देखाय छे....कच्छमां मारुं घर, गामना बाळको साथेनो फोटो, मारी प्रवृत्ती, बदाम अने वडना झाड साथेनो फोटो, सामे एक ज पत्थरनो मोटो पहाड अने हुं डेमनो फोटो पाडुं छुं ए वखतनो मारो फोटो, मारी २६,३६,४६ अने ५६ वरसनी उमरना चार (चतुर्थ मुख) अह्हा हा...... ओपरेशन पछी चश्मा तो नीकळी गया पण द्दष्टी रंगीन थई गई... खरेखर म्युझीयम देखाय छे....

https://1.bp.blogspot.com/-5TbpAXAPrJ0/V0VVoDo0yZI/AAAAAAAAFvs/pnEfUst6D744-Ncf_Dp5AiitvLNCxeuxACLcB/s1600/vkvyy.jpg

Monday, 2 May 2016

स्वपननाने घर होय छे. राम जाणे सांचु शुं छे?


स्वपननाने घर होय छे.  राम जाणे सांचु शुं छे?


रामायण अने महाभारतनी काल्पनीक कथाओए आ देशमां गरीबाई, अत्याचार अने ठगाईने प्रोत्साहन आपेल छे. रामायणमां रामने गादीने बदले वनवास मळेल छे अने सीताना जन्म थी म्रुत्यु सुधी अत्याचार देखाई आवे छे. महाभारतमां कर्ण, भीष्म, द्रौपदी, क्रुष्ण आ बधा पात्रोमां ठेक ठेकाणे ठगाई वर्णन खबर पडी जाय छे.

मुहम्मद गजनवी मुठी भर लोको साथे ठेठ गजनीथी सोमनाथ मंदीर सुधी आव्यो. लुंट चलावी अने मंदीरने नुकशान करी सुबो नीमी चाल्यो गयो.

पृथ्वीराज चौहाणे कुटुंबनी कन्यानुं अपहरण करी लग्न कर्या अने मुहमद गोरे एनी कतल करी. चंद बारोटनी भाटाई ठेक ठेकाणे गवाय छे.

शीवाजीए दुनीयानी मोटामां मोटी सुरत लुंट करी अने बधो माल पोताना हाथे औरंगझेबना दरबारमां जाते हाजर थई आपी आव्यो पछी मोगल दरबारीओए कामचोरी अने भृष्टाचारथी देश उपर पक्कड जमावी.
देशना वडा प्रधान नरेन्द्र मोदीए लोकसभानी चुंटणी पहेलां सोगंदनामु करेल अने हवे ए बाबत रोजे रोज समाचार आवे छे.

हर्षद महेताए शेर बजारनुं कोभांड करेल. बेन्को छेतराई गई. हवे सांसद वीजय माल्यानुं नाम रोजे रोज समाचारोमां आवे छे अने वीजय माल्यानुं कहेवु छे के मारी धरपकड करशो तो करोडो अबजोनी ठगाईमांथी कांइ नहीं मळे. वीजय माल्याना कर्मचारीओ अडधो पगार मळे तो ते लेवा तैयार छे. हवे चार छ सो करोड पगारना बाकी छे. कर्मचारीओने आ बाकी पगारनी खबर तो हशे ज?

वीजय माल्या, नरेन्द्र मोदी, हर्षद महेता, शीवाजी, औरंगझेब, पृथ्वीराज चौहाण, ईश्लामनो उदय, महाभारत अने रामायणनी कथाओ, ईतीहास नजर सामे छे. घरनुं स्वपनुं होय के पत्तानो महेल. जराक हवा लागशे के बधुं ओशामा बीन लादेननी जेम.  अंतीम वीधी वखते अमेरीकाए ओशामा बीन लादेनना म्रुत शरीरने नवडावी धोई कुरानमांथी मंत्रो संभळावेल. राम जाणे सांचु शुं छे?

Saturday, 30 April 2016

सत्य मेव जयते तो पछी देशना वडा प्रधान नरेन्द्र मोदी शुं करे छे? अने वीजय माल्याने खोटुं बोलवानी छुट कोणे आपी?

सत्य मेव जयते तो पछी देशना वडा प्रधान नरेन्द्र मोदी शुं करे छे? 

http://www.bbc.com/hindi/india/2016/04/160429_pm_degree_detail_cic_pkp

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय को निर्देश दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का ब्यौरा दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) और गुजरात यूनिवर्सिटी को मुहैया कराए ताकि यूनिवर्सिटी उससे संबंधित जानकारियां लोगों से साझा कर सकें.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सीआईसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को कहा है कि प्रधानमंत्री की डिग्री से संबंधित सभी आरटीआई आवेदनों का जवाब दें.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि, "हम सीआईसी के इस फ़ैसले का स्वागत करते हैं. अब सारे संशय दूर हो जाएंगे."
गुरुवार को केजरीवाल ने केंद्रीय सूचना आयुक्त से कहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करें.
केजरीवाल ने इसे लेकर केंद्रीय सूचना आयुक्त को एक पत्र भी लिखा था और यह पत्र अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया.
मोदी ने साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान वाराणसी के उम्मीदवार के बतौर जो हलफ़नामा दाख़िल किया था, उसमें जानकारी दी थी कि उन्होंने साल 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से 'मास्टर ऑफ़ आर्ट्स' की डिग्री ली थी.
उससे पहले साल 1978 में उन्होंने दिल्ली यूनवर्सिटी से बेचलर ऑफ़ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी.
अने वीजय माल्याने खोटुं बोलवानी छुट कोणे आपी?

विवाद से घिरे उद्योगपति विजय माल्या ने लंदन में फ़ाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा है कि उनका पासपोर्ट रद्द करने या उनकी गिरफ़्तारी से कोई पैसा नहीं मिलने वाला है.
चार घंटे के इस साक्षात्कार में माल्या ने कहा कि वे अपने कारोबारी करियर के एक दुखद अध्याय को बंद करना चाहते हैं.

Sunday, 24 April 2016

उपरवाळो पासा फेंके? तो पछी उत्तर कोरीया अमेरीका उपर बोम्ब क्यारे फेंकशे?


मीत्रो, 

१५-१६ महीना अगाउ जान्युआरी २०१५ मां झाड, ब्लोग, कोमेन्ट अने प्रतीलीपीना रीपोर्ट बाबत नोंध लखी अने चार छ दीवस माटे  कच्छ गयो. फोटाओ पाडी वेब साईट उपर मुकया पण सीरीया, ईराक, ईरान आजुबाजु शीरछेदना समाचारोने कारणे बधुं काम रही गयुं. मार्च २०१५मां महीला दीवस पहेलां लेडली उडवीननी जेम में पण फीलम बनावी.

मार्च एप्रील २०१५मां कुटुंबनी ट्री बनाववाना कामकाजमां में मारी पथारी फेरवी नाखी जे हजी चालु छे. पोतानी अने हवे आखा गामनी ट्री बनाववानुं चालु छे.

शनीवार २३.०४.१६ना राते कुटुंबीओने मळी रवीवारे वहेला उठवा बाबत वीचारतो हतो अने भाईए फोन करी रवीवारे घरे आववा जणाव्युं. में कुटुंबना ट्री बाबत मारो कार्यक्रम जणांव्यो.

सवारना चार वागे उठी समाचारो वांचतो हतो अने उत्तर कोरीयाना समाचारो वांच्या. ए साथे बीजा पण समाचारो हता. मुंबई मुलुन्डना ट्रेकर्सना समाचारो हता. नर्मदा डेमनुं पाणी कच्छना लोकोने क्यारे मळशे ए खबर नथी पण शेरडी माटे ठेठ हीमालयथी महाराष्ट्रमां पाणी लाववाना समाचार छे. संसद सभ्य वीजय माल्याना समाचार छे अने ओछुं होय एम राष्ट्रपतीए छ जणांने संसद सभ्यो पसंद कर्या छे एमां सुब्रम्णयम स्वामीने पसंद कर्या छे ए जाणी नवाई लागी. वीजय माल्यानी जेम हवे राम मंदीर मुद्दाना समाचारो रोजे रोज जाणवा मळशे.

वीश्र्व युद्ध वखते जमादार फोजदार अमेरीकाए जापान उपर अणु परमाणु बोम्ब झींकी बधाने समाजाव्युं बोम्ब बनावो. एमां भारत पाकीस्तान पण जोडाई गया. उत्तर कोरीया वीशे रोजे रोज समाचार आवे छे. वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरना बे उंचा टावर माटे अमेरीका गर्व लेतुं हतुं. बांधकाम अने डीझाईनना नीष्णांतो पण गर्व लेता हता. अमेराकाए वीयेतनामनी जेम अफघानीस्तानमां रस लीधो अने एक सांजे थोडीक मीनीटोमां बन्ने टावर जमीन दोस्त थई गया. जमादार फोजदार अमेरीकानुं बधुं अभीमान जमीन दोस्त थई गयुं.

कोने खबर हवे उत्तर कोरीया शुं पगला लेशे अथवा अमेरीकाने शुं पाठ भणावशे?

Wednesday, 20 April 2016

मीत्र काशीरामनुं कहेवुं छे के हजी बे फणस, बे पपीया अने चार आमना झाड जीवता छे. साचुं खोटुं राम जाणे....

खुल्ली जमीन उपर में वड अने नारीयेळीना झाड वाववानो कार्यक्रम बनावेल. आजुबाजुना कामदारोने खबर हती के अहीं कोइ झाड वाववानी प्रवृत्ती थाय छे अने एक दीवस दरवाजा बहार नारीयेळीनो छोड व्यवस्थीत मुकी गयेल. बहुज वीधी पुर्वक ए झाडने जमीनमां स्थान आपेल. 

एज रीते सानपाडा रेल्वे स्टेशन पासेथी एक वडना झाडमांथी नवो झाड बनाववानो खरेखर वीधी पुर्वक कार्यक्रम बनावेल. चार महीनानी महेनत पछी ए चार फुट सुधी उचें आवेल. अहीं जे बे फोटा देखाय छे ए खुल्ली जमीन समजी वडना झाडने जग्या आपेल.

आ जमीन हवे लागे छे खुल्ली के स्वतंत्र मालीकीनी जमीन नथी अने एना उपर रोज नगर पालीका के एवी कोई ओथोरीटीनी गाडीओ आवी भरणी करे छे. सामे देखाय छे ए मकान के औधोगीक मकान पण पहेलां खुल्ली जमीन हती. हवे मकान देखाय छे.

आम हवे ए जमीन उपर झाड वाववाना कार्यक्रममां कंइक फेरफार थशे अने फरीथी कंइक करवुं पडशे.

में काशीराम कर्णवीर शर्मानी पासेथी झाडोनो हीसाब मांग्यो.

एनुं कहेवुं छे के बदाम, वड, पीपडो, पपैया, फणस, नारीयेळी, आम बधाना बे चार झाड वावेल पण हवे एक पण बचेल नथी.

मीत्र काशीरामनुं कहेवुं छे के हजी बे फणस, बे पपीया अने चार आमना झाड जीवता छे. साचुं खोटुं राम जाणे....Recent Posts