welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.

www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.facebook.com/vkvora2001
https://www.instagram.com/vkvora/
www.en.wikipedia.org/wiki/User:Vkvora2001
Wikipedia - The Free Encyclopedia

Wednesday, 16 May 2018

ખેલ અને ખેલાડી કે સત્તા અને ગવર્નર, વીધાનભવનમાં બહુમત થાય તો કામ આવે...

ખેલ અને ખેલાડી કે સત્તા અને ગવર્નર, વીધાનભવનમાં બહુમત થાય તો કામ આવે...
 
નીચે ફોટા મુકેલ છે એ બધા બીબીસી હીંન્દી માંથી લીધા છે અને બીબીસી હીન્દીના સમાચાર કે અહેવાલની લીંક આપેલ છે.
 
 
 
 
 
 
  

Monday, 9 April 2018

ગુણોત્સવ -8.... 6-7 એપ્રિલ, 2018
ગુણોત્સવ -8.... 6-7 એપ્રિલ, 2018


કચ્છ જીલ્લામાં અબડાસા તાલુકામાં ગામ નારાણપર અને ગામ ડુમરા પ્રાથમીક શાળા તથા માંડવી તાલુકામાં ગામ ગોધરા પ્રાથમીક શાળા ની એપ્રીલ ૨૦૧૬ તથા એપ્રીલ ૨૦૧૭ ના થયેલ વાંચન, લેખન અને ગણનાનું મુલ્યાંકન 

ગામ, વીદ્યાર્થીઓની સંખ્યા, મુલ્યાંકન અને ગ્રેડ

Naranpar      2016      23       7.67    A
Dumra          2016    357       6.94    B
Godhra         2016    508       7.16    B

Naranpar      2017      21       6.77    B
Dumra          2017    332       7.25    B
Godhra         2017    453       7.67     A
Monday, 19 March 2018

દેશ વીદેશના સમાચાર અને તંત્રીલેખ વાંચવા માટે

દેશ વીદેશના સમાચાર અને તંત્રીલેખ  વાંચવા માટેસમાચાર

મુંબઈ સમાચાર   ગુજરાત સમાચાર   દીવ્ય ભાસ્કર    સંદેશ    કચ્છમીત્ર    જન્મભુમીહીન્દી  નવભારત ટાઈમ્સ    नवभारत टाईम्स मुंबई    દૈનીક જાગરણ     દૈનીક ભાસ્કર    બીબીસીઅંગ્રેજી    ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડીઆ  Times of India Mumbai    ન્યુયોર્ક ટાઇમ્સ   વોશીંગ્ટનપોસ્ટ   બીબીસી

                 REUTERS Top News     Google  India News
                 Yahoo India News

તંત્રી લેખ

મુંબઈ સમાચાર  ગુજરાત સમાચાર  દૈનીક ભાસ્કર  સંદેશ  કચ્છમીત્ર  જન્મભુમી
હીન્દી નવભારત ટાઈમ્સ   દૈનીક જાગરણ   દૈનીક ભાસ્કર    બીબીસી

કચ્છીઓની ખબરપત્રિકા कच्छीओनी पत्रीका


लोकसत्ता लोकमान्य लोकशाही ज्ञानभंडारा


http://customercare.indianrailways.gov.in/criscm/common/complaint_registration.seam

खुशी थवाना हजार उपाय.

लालु प्रसाद जेलमां होय अने सवारना पेट साफ न थाय तो जेलथी होस्पीटलमां भरती थाय.

नरेंद्र मोदी, अमीत शाह अने योगी आदीत्यनाथ हजी सुधी नक्की नथी करी शक्या के 29  वरसथी बीजेपीनो उमेदवार लोकसभामां जीतीनी आवतो हतो ए सीट उपर 29 वरसनो उमेदवार बीजेपीने केम हरावी शके?

कोंग्रेसना प्रमुख राहुल गांधी बे शीव मंदीरमां गया. पहेलां पुजारीए कह्युं के आपना अंग रक्षक अने साथीदारोने मंदीरथी बहार जवानुं कहो अने तमने हुं आशीर्वाद आपवा पुजा करीश.

साचुं खोंटु तो शीव मंदीरनो पुजारी जाणे पण हवे राहुल गांधी प्रधान मंत्री बनशे एवा समाचार छे.  बीजा शीव मंदीर के राम मंदीरनी वार्ता पण एम ज समजवी.

भारत पाकीस्ताननी सरहद उपर रोजे रोज समाचार आवे छे. पाकीस्ताने पोताना राजदुतने दील्ली थी पाछो बोलावी लीधेल छे. भारतना राजदुतने पाकीस्तानमां खुब हेरानगती थाय छे. रातना बे त्रण वागे रोजे रोज घरे कोई दरवाजानी बेल वगाडे छे. कर्मचारीओना बाळको नीशाळे जाय छे तो कोईक पीछो करे छे अने बाळकोनुं अपहरण थई जशे एनी बीक लागे छे.

दुनीयाना सुखी खुश खुशाल लोकोमां आप आवो छो? आ वांचनार जरुर खुश थशे नीचेना फोटा जोईने....


दुनीयाना सुखी खुश खुशाल लोकोमां आप आवो छो? आ वांचनार जरुर खुश थशे नीचेना फोटा जोईने....

Friday, 12 January 2018

चार जजों ने चीफ़ जस्टिस को लिखी ये चिट्ठी
अत्यारे रातना दस वागीने चालीस मीनीट थयी गई छे. हजी काम बाकी छे.


सवारथी यादी बनावी एक मोटा ओरडामां बारी बारणा दरवाजा बंध करी कोम्प्य़ुटर, घडीयाळ, मोबाईल, वगेरे साथे राखी काम करतो हतो. बीबीसी अने नवभारत टाईम्स उपर सुपरीम कोर्टना जजो ए बोलावेल सभा बाबत वांचेल.


हींन्दुओना जनुनी टोळाए सुपरीम कोर्टमां बांहेधरी आप्या पछी अयोध्यमां बाबरी मस्जीदने तोडी पाडी एना पछी बीजेपीने पेट भरी वखोडवा लाग्यो.


एमां आजना समाचारथी वधारे जनुन मने चड्युं.


कामने कारणे नीबंध तो पछी क्यारेक लखीश. पण चार फोटा अरजन्ट मुकी दउ छुं.

https://1.bp.blogspot.com/-N4mfvpmv3XE/Wljubwc43BI/AAAAAAAAMss/r-M38Lh2ER0kNlimZ8U1VUXLhGXoW_GQQCLcBGAs/s1600/SC003.jpg


Recent Posts