welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.

www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.facebook.com/vkvora2001
www.en.wikipedia.org/wiki/User:Vkvora2001
Wikipedia - The Free Encyclopedia

Thursday, 5 March 2015

धर्मने कारणे माणस पोताना स्वतंत्र वीचारो दबावी राखे छे अने साधु, रुसी, मुनी, गुरुना खोटा वीचारोने सहमती आपी दे छे.

धर्मने कारणे माणस पोताना स्वतंत्र वीचारो दबावी राखे छे अने साधु, रुसी, मुनी, गुरुना खोटा वीचारोने सहमती आपी दे छे.

आ पृथ्वी गोळ छे अने सुर्यनी आसपास फरे छे पण गुरु महाराज कहे तो पृथ्वी स्थीर समजवी.

आमां एक गुरु महाराज एक कहेशे बीजो वळी कंईक अलग. जेमके मुस्लीम धर्म गुरु कहेशे हीन्दुओ काफीर छे अने हीन्द गुरु महाराज वळी कंइक बीजुं ज कहेशे. एक गायनुं मांस खावानुं कहेशे एक गायना मांस खानारने मोतनी सजा करशे.

दुनीयामां अने भारतमां घणां ब्राह्मणो गायना मांसने खाय छे छतां अलग गुरु महाराज अलग कहेशे... डरना मार्या लोको पोताना वीचारो व्यक्त करी शकता नथी...


Monday, 2 March 2015

एमां जोवानुं शुं? अचानक सुग चडे एवा गंदा, लघरवघर माणसे बाजुमांथी खाली नाळीयेर हाथमां लीधुं, बाजुमां वहेती गटरमां बोळ्युं अने पाणी उलेची एक घुटडे पी लीधुं. सारवार पछी अती नवाई लागी के ए सायन्स ग्रेज्युएट छे अने एना पीता जील्ला पंचायतमां बहु उंचा होद्दे छे. हवे घर याद आवतुं हतुं.... रजनीकुमार पंडया.

एमां जोवानुं शुं? अचानक सुग चडे एवा गंदा, लघरवघर माणसे बाजुमांथी खाली नाळीयेर हाथमां लीधुं, बाजुमां वहेती गटरमां बोळ्युं अने पाणी उलेची एक घुटडे पी लीधुं. सारवार पछी अती नवाई लागी के ए सायन्स ग्रेज्युएट छे अने एना पीता जील्ला पंचायतमां बहु उंचा होद्दे छे. हवे घर याद आवतुं हतुं....  रजनीकुमार पंडया.
 (....बाकी हवे पछीना हप्तामां....)


Saturday, 21 February 2015

आज शनीवार 21.02.2015ना मात्रुभासा दीवस छे.

आज शनीवार 21.02.2015ना मात्रुभासा दीवस छे. 

गुजरातीमां ज्यारथी महात्मा गांधीजीए जोडणी माटे सब्दकोस अने जोडणीना नीयमो बनाव्या त्यारथी माठी असर थई. 

महात्मा गांधीजी अने एमना साथीदारोना वारसदारो तो अंग्रेजी भासा अपनावी छुटी गया पण गामडाना वीध्यार्थीओ आ जोडणीना चक्करमां आजे पण फसाई गया छे.

Thursday, 29 January 2015

दारुडीयो अने मंदीरना पुजारी वच्चेनो 1000 वरसनो जुनो वार्तालाप.


दारुडीयो अने मंदीरना पुजारी वच्चेनो 1000 वरसनो जुनो वार्तालाप.
पुजारी मंदीरना दरवाजा बंध करी घरे जतो हतो अने दारुडीयो भेटी गयो.
दारुडीयो - मोटुं कोण?
पुजारी - आ मंदीर.
दा. मंदीर मोटुं तो प्रुथ्वी उपर शा माटे?
पु. प्रथ्वी मोटी.
दा. प्रथ्वी मोटी तो शेषनागनी फेण उपर शा माटे?
पु. शेषनाग मोटो.
दा. तो शेषनाग शंकरना गलामां शा माटे?
पु. शंकर मोटो.
शंकर मोटो तो पहाड उपर शा माटे?
पहाड मोटो.
तो पहाड हनुमाननी टचली आंगळी उपर शा माटे?
हनुमान मोटो.
हनुमान मोटो तो रामने केम पगे लागे?
पुजारीए कह्युं मारा बाप पगे लागुं छुं तुं ज कही देने कोण मोटु?
दारुडीयो कहे जे दारुनी आखी बोटल पी शके अने टटार उभो रही शके ए मोटो कहेवाय. तुं मदीरमां पत्थर मुर्तीनी नाहकनी सेवा पुजा करे छे.

आ बधा फोटाओ गुगल महाराजे भेट आपेल छे...


http://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/other-cities/govt-to-open-liquor-shop-for-kaal-bhairav/articleshow/46056199.cms

उज्जैनः मंदिर के लिए शराब की दुकान खोलेगी सरकार

अरुण दीक्षित, उज्जैन 
महाकाल की नगरी उज्जैन में काल भैरव मंदिर के लिए अलग से शराब की दुकान खोली जाएगी। इस दुकान पर सिर्फ 180 मिलीग्राम की देशी और इंग्लिश शराब की बोतलें मिलेंगी। बताया जा रहा है कि यह दुकान आगामी एक अप्रैल से शुरू हो जाएगी।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर में कई प्रमुख मंदिर हैं। इनमें एक मंदिर कालभैरव का भी हैं। कालभैरव को उनके भक्त शराब अर्पित करते हैं। उज्जैन प्रतिदिन सैकड़ों भक्त कालभैरव के दर्शन के लिए आते हैं और उन्हें शराब अर्पित करते हैं।

इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि वह काल भैरव मंदिर के पास शराब की दुकान खोलेगी। प्रदेश के आबकारी आयुक्त राकेश श्रीवास्तव के मुताबिक, शराब की दुकान के लिए टेण्डर जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दुकान पर 180 मिलीग्राम से बड़ी बोतल नहीं बेची जाएगी।
 

सरकार के पास इस बात का कोई आंकड़ा नही हैं कि काल भैरव पर प्रतिदिन कितनी बोतल शराब चढ़ाई जाती हैं। दुकान खोलने के पीछे सरकार का तर्क यह है कि अभी स्थानीय दुकानदार काल भैरव को शराब चढ़ाने वाले लोगों से मनमाने दाम वसूलते हैं। सरकारी दुकान होने के बाद काल भैरव के भक्तों को उचित दर पर शराब मिलेगी। 

Thursday, 22 January 2015

नाराणपर, वाया डुमरा कच्छ 370490. सोमवार तारीख 19.01.2015...

नाराणपर,  वाया डुमरा कच्छ 370490. सोमवार तारीख 19.01.2015...बधा फोटाओ जोवा फेसबुक उपर खातुं होवुं जरुरी छे अने नीचेनी लीन्कने कलीक करो बधा फोटाओ जोवा मळशे.....
https://www.facebook.com/vkvora2001/media_set?set=a.10205574315698451.1073741850.1269500730&type=3Recent Posts