welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.https://www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.instagram.com/vkvora/

Saturday 30 April 2016

सत्य मेव जयते तो पछी देशना वडा प्रधान नरेन्द्र मोदी शुं करे छे? अने वीजय माल्याने खोटुं बोलवानी छुट कोणे आपी?

सत्य मेव जयते तो पछी देशना वडा प्रधान नरेन्द्र मोदी शुं करे छे? 

http://www.bbc.com/hindi/india/2016/04/160429_pm_degree_detail_cic_pkp

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय को निर्देश दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का ब्यौरा दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) और गुजरात यूनिवर्सिटी को मुहैया कराए ताकि यूनिवर्सिटी उससे संबंधित जानकारियां लोगों से साझा कर सकें.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सीआईसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को कहा है कि प्रधानमंत्री की डिग्री से संबंधित सभी आरटीआई आवेदनों का जवाब दें.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि, "हम सीआईसी के इस फ़ैसले का स्वागत करते हैं. अब सारे संशय दूर हो जाएंगे."
गुरुवार को केजरीवाल ने केंद्रीय सूचना आयुक्त से कहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करें.
केजरीवाल ने इसे लेकर केंद्रीय सूचना आयुक्त को एक पत्र भी लिखा था और यह पत्र अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया.
मोदी ने साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान वाराणसी के उम्मीदवार के बतौर जो हलफ़नामा दाख़िल किया था, उसमें जानकारी दी थी कि उन्होंने साल 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से 'मास्टर ऑफ़ आर्ट्स' की डिग्री ली थी.
उससे पहले साल 1978 में उन्होंने दिल्ली यूनवर्सिटी से बेचलर ऑफ़ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी.
अने वीजय माल्याने खोटुं बोलवानी छुट कोणे आपी?

विवाद से घिरे उद्योगपति विजय माल्या ने लंदन में फ़ाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा है कि उनका पासपोर्ट रद्द करने या उनकी गिरफ़्तारी से कोई पैसा नहीं मिलने वाला है.
चार घंटे के इस साक्षात्कार में माल्या ने कहा कि वे अपने कारोबारी करियर के एक दुखद अध्याय को बंद करना चाहते हैं.

Sunday 24 April 2016

उपरवाळो पासा फेंके? तो पछी उत्तर कोरीया अमेरीका उपर बोम्ब क्यारे फेंकशे?


मीत्रो, 

१५-१६ महीना अगाउ जान्युआरी २०१५ मां झाड, ब्लोग, कोमेन्ट अने प्रतीलीपीना रीपोर्ट बाबत नोंध लखी अने चार छ दीवस माटे  कच्छ गयो. फोटाओ पाडी वेब साईट उपर मुकया पण सीरीया, ईराक, ईरान आजुबाजु शीरछेदना समाचारोने कारणे बधुं काम रही गयुं. मार्च २०१५मां महीला दीवस पहेलां लेडली उडवीननी जेम में पण फीलम बनावी.

मार्च एप्रील २०१५मां कुटुंबनी ट्री बनाववाना कामकाजमां में मारी पथारी फेरवी नाखी जे हजी चालु छे. पोतानी अने हवे आखा गामनी ट्री बनाववानुं चालु छे.

शनीवार २३.०४.१६ना राते कुटुंबीओने मळी रवीवारे वहेला उठवा बाबत वीचारतो हतो अने भाईए फोन करी रवीवारे घरे आववा जणाव्युं. में कुटुंबना ट्री बाबत मारो कार्यक्रम जणांव्यो.

सवारना चार वागे उठी समाचारो वांचतो हतो अने उत्तर कोरीयाना समाचारो वांच्या. ए साथे बीजा पण समाचारो हता. मुंबई मुलुन्डना ट्रेकर्सना समाचारो हता. नर्मदा डेमनुं पाणी कच्छना लोकोने क्यारे मळशे ए खबर नथी पण शेरडी माटे ठेठ हीमालयथी महाराष्ट्रमां पाणी लाववाना समाचार छे. संसद सभ्य वीजय माल्याना समाचार छे अने ओछुं होय एम राष्ट्रपतीए छ जणांने संसद सभ्यो पसंद कर्या छे एमां सुब्रम्णयम स्वामीने पसंद कर्या छे ए जाणी नवाई लागी. वीजय माल्यानी जेम हवे राम मंदीर मुद्दाना समाचारो रोजे रोज जाणवा मळशे.

वीश्र्व युद्ध वखते जमादार फोजदार अमेरीकाए जापान उपर अणु परमाणु बोम्ब झींकी बधाने समाजाव्युं बोम्ब बनावो. एमां भारत पाकीस्तान पण जोडाई गया. उत्तर कोरीया वीशे रोजे रोज समाचार आवे छे. वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरना बे उंचा टावर माटे अमेरीका गर्व लेतुं हतुं. बांधकाम अने डीझाईनना नीष्णांतो पण गर्व लेता हता. अमेराकाए वीयेतनामनी जेम अफघानीस्तानमां रस लीधो अने एक सांजे थोडीक मीनीटोमां बन्ने टावर जमीन दोस्त थई गया. जमादार फोजदार अमेरीकानुं बधुं अभीमान जमीन दोस्त थई गयुं.

कोने खबर हवे उत्तर कोरीया शुं पगला लेशे अथवा अमेरीकाने शुं पाठ भणावशे?

Wednesday 20 April 2016

मीत्र काशीरामनुं कहेवुं छे के हजी बे फणस, बे पपीया अने चार आमना झाड जीवता छे. साचुं खोटुं राम जाणे....

खुल्ली जमीन उपर में वड अने नारीयेळीना झाड वाववानो कार्यक्रम बनावेल. आजुबाजुना कामदारोने खबर हती के अहीं कोइ झाड वाववानी प्रवृत्ती थाय छे अने एक दीवस दरवाजा बहार नारीयेळीनो छोड व्यवस्थीत मुकी गयेल. बहुज वीधी पुर्वक ए झाडने जमीनमां स्थान आपेल. 

एज रीते सानपाडा रेल्वे स्टेशन पासेथी एक वडना झाडमांथी नवो झाड बनाववानो खरेखर वीधी पुर्वक कार्यक्रम बनावेल. चार महीनानी महेनत पछी ए चार फुट सुधी उचें आवेल. अहीं जे बे फोटा देखाय छे ए खुल्ली जमीन समजी वडना झाडने जग्या आपेल.

आ जमीन हवे लागे छे खुल्ली के स्वतंत्र मालीकीनी जमीन नथी अने एना उपर रोज नगर पालीका के एवी कोई ओथोरीटीनी गाडीओ आवी भरणी करे छे. सामे देखाय छे ए मकान के औधोगीक मकान पण पहेलां खुल्ली जमीन हती. हवे मकान देखाय छे.

आम हवे ए जमीन उपर झाड वाववाना कार्यक्रममां कंइक फेरफार थशे अने फरीथी कंइक करवुं पडशे.

में काशीराम कर्णवीर शर्मानी पासेथी झाडोनो हीसाब मांग्यो.

एनुं कहेवुं छे के बदाम, वड, पीपडो, पपैया, फणस, नारीयेळी, आम बधाना बे चार झाड वावेल पण हवे एक पण बचेल नथी.

मीत्र काशीरामनुं कहेवुं छे के हजी बे फणस, बे पपीया अने चार आमना झाड जीवता छे. साचुं खोटुं राम जाणे....Wednesday 13 April 2016


में आज रोज आ लखांण करी फेस बुक अने मारी वेब साईट उपर मुकेल छे साथे फोटा मुकेल छे....

आजे बुधवार अने 13मी एप्रील, 2016नो दीवस छे. शाळाना रजीस्टर प्रमाणे मारी जनम तारीख 15 एप्रील, 1948 छे अने बे दीवस पछी मने 68 वरस पुरा थशे.

आ जनम तारीख साची तो नथी पण 15.04.2016ना दीवसे राम नवमी छे एटले सांचु खोटुं राम जाणे....

1992मां में मारा गामना वोरा गोत्रना बधाने नोटबुकना अडधा पानामां मुक्या अथवा कहो के मारा पीताजीना मीत्र अने पडोशी खीमजी वालजी वोराए ए अडधा पानानी वीगतो आपी.

में एने एवा आठ पानामां बधानी संपुर्ण वीगतो लखी झेरोक्ष करावी बधाने मोकली.

एना पछी मारा मोटो भाई गांगजी मने अवार नवार कहेतो के आपणो कुटुंब मोटो छे अने वीगतो भेगी करवी जोईए. मारा भाइना हीसाबे कुटुंबमां 200 जणं हशे.

2011मां थोडोक प्रयत्न कर्यो. पछी कोम्युनीटी ट्रीनी आधुनीक सगवडथी सवंत 2071 चैत्र सुदि तेरस महावीर जयंती गुरुवार 02-04-2015ना दीवसे खुल्ली जमीन उपर आंबो, वड, पीपळो, बदाम, वगेरेना झाड वाव्या. मारी पीत्राई बहेन दमयंतीए मने मदद करी बधी पोथीओ पहोंचाडवानी जवाबदारी लीधी. जे सीधा नेट उपर विगतो मुकी शके एमने पण जणांव्युं.

थोडाक समयमां कुटुंबना पांचसोथी वधारेनी वीगतो भेगी थई गई. मारा दादा खीमजी कानजी वोराना परीवारमां 334 अने कानजी खेतसी वोराना परीवारमां  559 नी नोंध अने घणीं वीगतो भेगी थई गई. हजी एमां 50 थी वधारे उमेरो थवानी शक्यता छे.

छेल्ला त्रण महीनाथी आखा गामना बधानी फेमीली ट्री माटे बधाने वोट्सएप अने फेसबुक उपर मेसेज मोकली नेट उपर वीगतो मुकवानुं जणांवुं छुं. मने एम के 15.04.2016 पहेलां वीगतो माहीती भेगी थई जशे.

मारा पोताना कुटुंबमां बधानी वीगतो माहीती भेगी नथी थई तो मारा आखा गामनी वीगतो भेगी करवामां थोडीक मुश्केली तो छे.

फ्रांस, जर्मनी, ब्रीटन के अमेरीकाना वेर वीखेर लोको पोताना कुटुंबनी वीगतो भेगी करी संभाळी राखे छे ए हीसाबे देशना हीन्दु, जैनो पोताना कुटुंबनी वीगतो भेगी करवामां पाछळ छे. देशमां भट्ट चारणनी व्यवस्था छे पण ए तो पुरुष वर्गनी वीगतो राखे छे अने महीला वर्ग पासेथी आवक थती न होवाथी वीगतो राखेल नथी. जो के वीगतो संभाळी राखेल छे ए पण मोटी वात कहेवाय.

में आज रोज आ लखांण करी फेस बुक अने मारी वेब साईट उपर मुकेल छे साथे फोटा मुकेल छे....
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_hasTZfhugy7HZOYcVucrBqAVjFQmlAJFuNMSkfTLlxC2FWjMdTOF6WCrius05qFhSU__ODcd3B7HsMeNCsiPKUZhTp5K2FbTLGaeswdQ1FgvYqIrHgHscOSE-HLAJn34VIdAhA/s1600/kkv01.jpg