welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.https://www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.instagram.com/vkvora/

Thursday 7 January 2016

पठाणकोट, भृष्टाचार, कामचोरी, धमपछाडा. साचुं खोटुं वाल्मीकीनो राम जाणे...
पठाणकोट, भृष्टाचार, कामचोरी, धमपछाडा.  साचुं खोटुं वाल्मीकीनो  राम जाणे...

वडा प्रधान ईंदीरा गांधीना मृत्यु वखते रहेठाणथी होस्पीटालमां लई जवा माटे एम्ब्युलन्स न मळी. होस्पीटलमां गया तो फरज उपर डोक्टर न मळेल अने सवारना दस वागे आखी  दुनीयाने मरणनी खबर हती पण आकाशवाणी उपर सांजना छ वागे जाहेर करवामां आव्युं.

दुनीयानी मोटामां मोटी सुरत लुंट शीवाजीए करी. पण पछी बधो लुंटेल माल शीवाजी पोते औरंगझेबना दरबारमां हाजर थई पाछो आपी आव्यो. औरंगझेबना दरबारीओने आ ट्रीक खबरपडी गयी अने शीवाजीना मराठा साथीदारो लुंट के चोथ उघरावता अने कहेता अमे तमारुं रक्षण करीए छीए अने कमाल तो जुओ वधुने वधु हीन्दुओए ईश्लामनो स्वीकार आ शीवाजी ट्रीकथी थया.

मुंबईनी लोकल ट्रेनमां धडाका थया ए बधा बोम्ब माटे जे माल सामान दरीया कीनारे आव्यो अने ठेक ठेकाणे पहोंचाडवामां आव्यो ए बधाए मामुली रकम लई, सरकारी मोटा अधीकारीओनी लाल बती वाडी गाडीमां काम करेल.  थोडाक समयना अंतर मा घणां धडाका थया अने मुंबईनी लोकल ट्रेनमां असंख्य माणसो मरण शरण थया.

पठाणकोटमां जे लोकोए एरबेझमां प्रवेश लीधो ए गाडी कोई मारा तमारा जेवानी मामुल दस वीस लाखनी न हती पण ए गाडी जील्लाना पोलीस वडानी हती.

देशमां वीकेसींह नामना लश्करना वडा हता. हमणां केन्द्रमां मंत्री छे एमणे कहेल के काश्मीरमां सरकार चलाववा रुपीया आपवा पडे छे. वीकेसींहे लश्करना वडा नीवृती पहेलां खोटी जनमतारीख बदल जे उधामा करेल ए जगजाहेर छे. आखी वीगत सुपरीम कोर्ट सुधी कहेल.

कमाल तो जुओ राज्यसरकार सुपरीम कोर्टने एफीडीवीट करी हा एफीडेवीट करी बाबरी मस्जीदना रक्षणनी जवाबदारी ले अने हीन्दुओना जनुनी टोळाए ए ईमारत तोडी पाडी. एमां हालनी केन्द्र सरकारना मोटा मोटा राजकरणीओ पण हता. आ छे आखी दुनीयामां आंतकवादनी जड. पठाणकोटमां जे आंतकीओ मर्या एनुं डीएनए शीवाजी, औरंगझेब, मुहम्मद गोर, मुहम्मद गजनवी, चंगीझखान, सम्राट अशोक के सीकंदरनी मळतुं हशे ज. 

मीत्रो पठाणकोट, भृष्टाचार लोकोनी नस नसमां दाखल थई गयेल छे. डीएनएमां बधु खबर पडी जशे..


No comments:

Post a Comment

કોમેન્ટ લખવા બદલ આભાર